SLOŽENÍ

Přírodní

Ekologicky udržitelná

Zodpovědná

Zelená

GoalGreen složení obsahovuje alespoň 97%* složek přírodního původu

*Zbývající procento je tvořeno vybranými a bezpečnými surovinami, které jsou nezbytné pro zaručení trvanlivosti a účinnosti složení. Suroviny se skládají téměř výhradně ze složek přírodního původu..

Procento složek přírodního původu bylo vypočteno podle mezinárodní normy ISO 16128 „Pokyny pro definici a kritéria pro přírodní a bio kosmetické přísady a produkty“, která je mezinárodní referencí v průmyslu přírodní a bio kosmetiky. Až dosud byly odkazy ve skutečnosti tvořeny různými standardy a certifikačními značkami vyvinutými soukromými osobami, které nemají ani sílu zákona, ani mezinárodní uznání. Norma ISO 16128 je motivována záměrem vytvořit jednotný základ pro definování složek a přírodních a organických kosmetických produktů. V tomto smyslu je norma ISO 16128 zárukou spolehlivosti a bezpečnosti.

Jde o nezávislou mezinárodní nevládní organizaci, jejíž členy jsou národní orgány 164 zemí světa. Je to nejdůležitější organizace na světě pro definici technických norem. Vykonává poradní funkce pro Organizaci spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (UNESCO) a pro Organizaci spojených národů (OSN). Vypracovává dobrovolné mezinárodní dokumenty relevantní pro různá odvětví specifického zájmu.

Kliknutím sem navštívíte webovou stránku: www.iso.com

GoalGreen složení

Formule šetrné k pokožce

Produkty GoalGreen jsou testovány, aby byla zajištěna dokonalá snášenlivost pokožky a jsou formulovány s bezalergenními vůněmi. Některé přípravky se doporučují pro celou rodinu (i od 6. měsíce věku).

Označení „Dermatologicky testováno“ lze použít, pokud byl produkt podroben Patch testu – jedná se o náplasťový test na 20 dobrovolnících s výsledkem „nedráždivý“. Jedná se o kontakt s kůží v okluzi po dobu 48 hodin a následné ověření reaktivity kůže po 15 minutách a 24 hodinách. Náplasťový test je hodnocením kompatibility s lidskou kůží v souladu s Colipa Guidelines („Pokyny pro hodnocení kožní tolerance potenciálně dráždivých kosmetických přísad“, vydání z roku 1997).

Naše receptury jsou udržitelné

Produkty GoalGreen, jejichž složení obsahuje palmový olej a deriváty *, byly vyrobeny v souladu s požadavky certifikovaného dodavatelského řetězce RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), neziskové organizace zaměřené na minimalizaci dopadů na životní prostředí a společnost z pěstování palmového oleje. To prostřednictvím zavedení standardu udržitelnosti, který zahrnuje sociální, ekonomické a environmentální parametry.

Palmový olej se používá v produktech GoalGreen, protože jeho masivní nahrazení jinými rostlinnými oleji s nižšími výnosy by mohlo způsobit větší spotřebu půdy při stejných vyprodukovaných objemech, čímž by byly lesy naší planety ještě více ohroženy.

Jak je známo, pokud není rozsáhlá produkce palmového oleje správně řízena, může mít negativní dopad na důležité oblasti s velkou přírodní hodnotou a může způsobit řadu porušování práv místního a domorodého obyvatelstva, stejně jako používání nepřijatelných zemědělských praktik jako je nadměrné používání pesticidů..

Speciální receptury a přísady

GoalGreen se může pochlubit veganskými recepturami a recepturami obohacenými o výběr certifikovaných ingrediencí z ekologického zemědělství. Tento způsob pěstování surovin využívá přirozenou úrodnost půdy, zvýhodňuje ji omezenými zásahy a podporuje biodiverzitu domácích rostlinných a živočišných druhů. Ekologické zemědělství také vylučuje používání syntetických produktů (pesticidy a podobně) a geneticky modifikovaných organismů (GMO). Proto nabízí produkty bez zbytků pesticidů nebo syntetických chemických hnojiv.

Speciální receptury a přísady
Biologická odbouratelnost 3 exkluzivních receptur

Biologická odbouratelnost 3 exkluzivních receptur

Z hlediska dopadu na životní prostředí v odpadních vodách mají některé produkty GoalGreen určené k čištění vynikající biodegradační schopnost, protože se mohou pochlubit

BIOLOGICKÁ ROZLOŽITELNOST > 70 %.

Látky splňující tuto podmínku nemají tendenci se hromadit v prostředí, ale jsou v krátké době likvidovány přirozenou cestou.

Biologická rozložitelnost byla hodnocena pomocí testu OECD 301, který nám umožňuje pochopit, zda je látka biologicky odbouratelná v krátkém čase nebo zda je perzistentní: během několika dnů (maximálně 28) musí být většina látky degradována bakteriemi přítomnými v životním prostředí nebo koncentrovaně v čistírnách. Produkty GoalGreen určené k čištění prošly testem 301 a lze je klasifikovat jako biologicky odbouratelné. OECD (neboli OCSE, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je mezinárodní studijní orgán, který vyvinul analytickou metodu pro hodnocení biologické rozložitelnosti.

Vedlejší produkty

Některé receptury GoalGreen obsahují aktivní složky získané speciálním zpracováním vedlejších produktů potravinářského průmyslu. Prostřednictvím enzymatického extrakčního procesu se získávají aktivní složky s cílenými funkcemi, ve kterých biologická synergie maximalizuje hodnotu molekul a tím optimalizuje jejich účinky. Pokud jsou přítomny, tyto speciální přísady inspirované oběhovým hospodářstvím se označují jako „vedlejší produkt“.

Všechny GoalGreen receptury jsou šetrné k životnímu prostředí.

Všechny GoalGreen receptury jsou šetrné k životnímu prostředí.

Každá jednotlivá ingredience byla vybrána s pečlivostí a péčí s ohledem na území, kde se vyrábí. Sociální a environmentální dopad výroby přísad je striktně monitorován.