BALENÍ

Recyklovatelná

Udržitelná

Péče o životní prostředí

GoalGreen obaly a balení jsou recyklovatelné, udržitelné a šetrné k životnímu prostředí jako vy.

Všechny obaly GoalGreen jsou pečlivě hodnoceny a vybírány tak, aby maximalizovaly možnosti recyklace, minimalizovaly dopad na životní prostředí a výrazně snížily spotřebu energie na výrobu. Podle legislativního dekretu musí mít všechny produkty na svém obalu „environmentální označení“ se všemi informacemi o tom, jak s obalem správně nakládat s ohledem na životní prostředí.

GoalGreen obaly a balení jsou recyklovatelné, udržitelné a šetrné k životnímu prostředí jako vy

HLINÍK

Většina obalů GoalGreen je vyrobena z hliníku. Hliník, stejně jako ocel, lze považovat za trvalou surovinu, protože má potenciál být recyklován a znovu používán po neomezenou dobu. Volba hliníku pro obal znamená minimalizaci dopadu na životní prostředí, protože odpad může být na konci použití zcela přeměněn na novou surovinu, pokud je vhodně zlikvidován. Volba obnovitelného zdroje je proto důležitým krokem k zachování zdrojů planety.

Trvalé suroviny jsou takové prvky, které si mohou své fyzikální vlastnosti zachovat navždy. Patří mezi ně sklo a hliník, které, jakmile vstoupí do cyklu použití, budou následně recyklovány. Ne jednou, ale znovu a znovu. Budou tak vždy k dispozici pro budoucí generace. To je ve skutečnosti význam trvalého materiálu.

Podle definice organizace Ellen MacArthur Foundation je cirkulární ekonomika „obecný termín pro definování ekonomiky navržené tak, aby byla schopna se sama regenerovat. V oběhové ekonomice jsou toky materiálů dvojího druhu: biologické, které lze znovu začlenit do biosféry, a technické, které jsou určeny k přehodnocení, aniž by se dostaly do biosféry. Cirkulární ekonomika je tedy ekonomický systém plánovaný k opětovnému použití materiálů v následných výrobních cyklech, čímž se minimalizuje odpad. Průmysl kovových obalů je dokonalým příkladem oběhového hospodářství. Kovový výrobek nikdy nezná konec, protože se nikdy neztratí ani nevyhodí. Díky recyklaci je jeho hodnota zachována navždy. Je k dispozici dnes i pro budoucí generace.

SKLO

Sklo má již 5000 let historie, ale z hlediska životnosti je bezkonkurenční: znovu vzkříseno díky každodennímu přispění milionů lidí, kteří se zabývají tříděným sběrem odpadu se znovu rodí ve formě a způsobech použití, které jsou stejné jako v jeho předchozích životech. Bez ztráty materiálu nebo zhoršení kvality lze i sklo neomezeně mnohokrát recyklovat. Lze jej tedy považovat za trvalý materiál pro všechny záměry a účely, schopný dokonale realizovat koncept oběhového hospodářství.

Trvalé suroviny jsou takové prvky, které si mohou své fyzikální vlastnosti zachovat navždy. Patří mezi ně sklo a hliník, které, jakmile vstoupí do cyklu použití, budou následně recyklovány. Ne jednou, ale znovu a znovu. Budou tak vždy k dispozici pro budoucí generace. To je ve skutečnosti význam trvalého materiálu.

Podle definice organizace Ellen MacArthur Foundation je cirkulární ekonomika „obecný termín pro definování ekonomiky navržené tak, aby byla schopna se sama regenerovat. V oběhové ekonomice jsou toky materiálů dvojího druhu: biologické, které lze znovu začlenit do biosféry, a technické, které jsou určeny k přehodnocení, aniž by se dostaly do biosféry. Cirkulární ekonomika je tedy ekonomický systém plánovaný k opětovnému použití materiálů v následných výrobních cyklech, čímž se minimalizuje odpad. Průmysl kovových obalů je dokonalým příkladem oběhového hospodářství. Kovový výrobek nikdy nezná pravý konec, protože se nikdy neztratí ani nevyhodí. Díky recyklaci je jeho hodnota zachována navždy. Je k dispozici dnes i pro budoucí generace.

Sklo má nejen malý dopad na životní prostředí, ale pokud je recyklováno, umožňuje nám omezit emise skleníkových plynů (CO2), šetřit energii a minimalizovat používání původních surovin těžební povahy (lomové minerály, jako je písek nebo uhličitany). ) a chemii (soda).

PAPÍR

PAPÍR

Společnost GoalGreen používá pro balení svých doplňků a pro veškerou komunikaci papír z čisté celulózy nebo bavlněné buničiny certifikovaný FSC (Forest Stewardship Council). Značka FSC® označuje produkty obsahující dřevo z lesů obhospodařovaných správným a odpovědným způsobem podle přísných ekologických, sociálních a ekonomických norem.

FSC je mezinárodní nevládní, nezávislá a nezisková organizace založená v roce 1993 s cílem podporovat odpovědné hospodaření v lesích a na plantážích. Značka FSC označuje produkty obsahující dřevo z lesů obhospodařovaných správným a odpovědným způsobem podle přísných ekologických, sociálních a ekonomických norem. Původní les byl nezávisle kontrolován a posuzován v souladu s těmito standardy (zásadami a kritérii dobrého lesního hospodaření), zřízenými a schválenými Forest Stewardship Council za účasti a souhlasu zainteresovaných stran.

PLAST

GoalGreen si dal pravidlo: plast jen tam, kde to jinak nejde a zredukován na minimum. V zásadě bez plastů nebo v minimálním množství. Plasty GoalGreen neobsahují chlór (který při spalování uvolňuje toxické kyanidy) ani složky škodlivé pro životní prostředí.

PLAST CS